Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivt leverantörssamarbete i kunskapsintensiv produktframtagning

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 357 351 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Effektivt leverantörssamarbete i kunskapsintensiv produktframtagningSamarbete med externa leverantörer i kunskapsintensiv produktframtagning kräver att kommersiella, tekniska och organisatoriska frågor belysas och leverantörens kunskap integreras i kundens produktframtagningsprocess. Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på enkel koordinering av leverantörssamarbete utan att ta hänsyn till mer sofistikerade processer som behövs när såväl leverantörens som kundens kunskaper integreras. Syftet med projektet är därför att undersöka förutsättningar, aspekter och processer samt möjliga former för organisering för kunskapsintegration mellan företag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet avser att bidra med ökad kunskap kring förutsättningarna för kunskapsintegration, kunskapsintegrationsprocesserna och möjliga former för kunskapsintegration mellan företag. Detta kommer att skapa möjlighet för företag till bättre styrbarhet av produktframtagningsprocessen och ökad framgång i interorganisatoriska samarbeten i produktframtagning. Detta berör innovativa produkter och en ökad effektivitet.

Upplägg och genomförande

Studien bygger på kvantitativa och kvalitativa ansatser. Den kvantitativa delen består av en enkät som är ett samarbete mellan forskare från 10 olika länder. Den kvalitativa delen inkluderar fallstudier på fyra medverkande företag som belyser frågorna från kundens perspektiv, samt en kvasi-experimentell studie som isolerar vissa aspekter och som genomförs utifrån kundens och leverantörens perspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03963

Statistik för sidan