Effektivare batterier med mindre bly med Maxfasbeläggningar för bilar

Diarienummer
Koordinator Impact Coatings AB (publ)
Bidrag från Vinnova 1 080 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02756

Statistik för sidan