Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 4 569 598 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

De fyra genomförbarhetsstudier som har ingått i satsningen har tagit fram konkreta förslag på fortsättningsprojekt som strävar mot långsiktig implementering av lösningar för mer effektiva och hållbara godstransportsystem med koppling till digitalisering, uppkoppling och omställningen till fossiloberoende energikällor för godstransporter. Vidare har arbetet inkluderat etablerandet av en strategisk arbetsgrupp för digitaliserad och uppkopplad logistik med syfte att generera nya samverkande innovationsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har drivit på utvecklingen av nya tjänster, koncept och funktioner som förbättrar godstransportsystemets effektivitet och hållbarhet. Projektet har vidare bidragit till ökad samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor kring digitaliseringens och uppkopplingens möjligheter för godstransportsystemet. De aktuella genomförbarhetsstudierna har levererat förslag på demonstrationsprojekt med långsiktigt mål om implementering. Vidare kommer arbetsgruppen att bidra till en samarbetsyta för utveckling av digitaliserad och uppkopplad logistik.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av fyra delprojekt som var och ett bidrar till utvecklingen mot ett mer effektivt och hållbart godstransportsystem: SESAM - Ett förankrat förslag till branschgemensam systemplattform för digitala lås. MMID - Konceptuell prototyp för en branschgemensam systemplattform för informationsdelning i multimodala försörjningskedjor. AutoLast - Tekniska förutsättningar för prototyptruck för automatiserad lastning och lossning av gods. Biogas för tunga lastbilstransporter - Analys av marknadsförutsättningar för alternativa bränslen för tunga fordon

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2017

Diarienummer 2017-05201

Statistik för sidan