Effektiva angreppssätt i samspelet mellan huvudmän operatörer

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 530 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01419

Statistik för sidan