Effektiv monteringsberedning

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 2 240 857 kronor
Projektets löptid januari 2007 - maj 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03500

Statistik för sidan