Effekter av styv tidtabell på järnväg

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Skånetrafiken
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - januari 2010
Status Avslutat