Effekter av självkörande fordon på bränsle effektivitet

Diarienummer 2015-04126
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - VOLVO CAR CORPORATION
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Forska på effekter av ökad automatisering av fordon i trafikflöden. Uppdraget omfattar grundläggande analys, simuleringar och studier av energieffektivitet i trafikflöden i verklig miljö.

Förväntade effekter och resultat

Energieffektivtets effektanalys av automatisering i trafikflöde. Resultat definierat i leveranser i projektansökan.

Planerat upplägg och genomförande

2 större arbetspaket (utveckling av mätinstrument och energieffektivitet). För mer detaljerad beskrivning av arbetspaket och projektplanering se projektansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.