Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EDOC tillämpat på Thermal Management

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 1 415 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - januari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet är inriktat på simulering, analys och optimering av framtidens ECS system i militära och civila flygplan. För att mögliggöra detta har egna simulationskomponenter/bibliotek utvecklats med hänsyn på snabbt exekveringstid. Resultatet är simuleringsmodeller av kylsystem som exekveras c:a 300 ggr snabbare än realtid och därmed möjliggör optimering av systemen. För att analysera modellen med hänsyn till de komplexa kopplingarna med andra flygplansystem och olika kravfall, har multidisciplinära analysverktyg tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är simuleringsmodeller av kylsystem som exekveras c:a 300 ggr snabbare än realtid och flexibelt användbara analys- och simulationsverktyg som effektiviserar och fördjupa simuleringens analys. Genom extensiv användning av XML i de verktyg och den modulära verktygsarkitekturen (OOP implementation), såväl multilateral samarbete som kopplingar med andra verktyg och simulationsprogram möjliggjorts och effektiviserats.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit riktat mot en basarkitektur liknande de ´More/All Elecrical Aircraft´ koncepten i Clean Sky SGO och CRESCENDO. Analysverktyg har tagits fram efter behov och under projektet uppstod behov av en (generiskt) motormodell, som utvecklades på samma ´arkitektur´ så att den går att använda i andra projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01258

Statistik för sidan