Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

ECSEL 2015 RIA AMASS MDH

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 4 555 779 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med AMASS var att skapa en verktygsplattform för säkerhets bevisning och certifiering av tekniska system (som samverkar med den fysiska världen, t.ex fordon). Huvud-mål var att reducera kostnaderna för certifiering av sådana system. MDH del i projektet var framför allt teknisk ansvarighet på globalt nivå och teknisk ansvarighet på återanvändning-relaterad arbetspaket. MDH bidrog meningsfullt till uppfyllelse av projekt mål genom utveckling av metoder och verktyg inom nästan alla tekniska arbetspaketen.

Långsiktiga effekter som förväntas

AMASS har resulterat i vidareutveckling av de öppna verktygen EPF Composer, OpenCert och CHESS Toolset samt relaterade verktyg (både öppna och kommersiella) som kan interoperera med dessa. Även metodik för användning av verktygen har ingått. Ca 80 vetenskapliga artiklar har publicerats inom projektet. MDH bidrog till 45 av dem. Ett viktigt utfall av projektet är hjälp som industrier fick för att applicera eller skapa själv nya metoder/verktyg för t.ex. process modellering, hantering av variation i en utvecklingsprocess som ledde till reducering av manuellt arbete.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i nio arbetspaket. Övergripande tekniskt ledarskap i projektet så väl som ledarskap för återanvändning-relaterat arbetspaket utfördes av Barbara Gallina (docent). Förutom Guido Governatori (chief scientist), som bidrog till projektet för en begränsad tid med sin expertis, har i huvudsak juniora forskare bidragit till AMASS/MDH-teamet och, under-handledning av Barbara Gallina, nått den kompetensnivå som krävdes för att genomföra planerna och uppfylla målen. Samarbete med andra partners har fungerat väl och lett till högkvalitativa resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01626

Statistik för sidan