Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

ECSEL 2015 RIA SafeCOP KTH

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH CSC-skolan
Bidrag från Vinnova 1 286 084 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet SafeCOP var att utveckla produktvalideringsteknologier för distribuerade mjukvaruapplikationer inbäddade i kooperativa cyber-fysiska system-of-systems (CO-CPS) tex. fordonsplatooner. Sådana applikationer har ofta en säkerhetskritisk aspekt och måste valideras och kanske tom. certifieras. KTH har framgångsrikt utvecklat en kvantitativ strategi för säkerhetsanalys med hjälp av maskininlärningsteknik. Vår metod kan användas för att effektivt beräkna det säkra driftsområdet av inbäddad programvara på ett snabbt och energieffektivt sätt.

Resultat och förväntade effekter

Den kvantitativa säkerhetsanalysmetoden som utvecklats av KTH kommer att göra det möjligt för industriella utvecklare av säkerhetskritiska mjukvaruapplikationer (t.ex. autonoma fordonsdesigners) att snabbt utvärdera det säkra driftsområdet för sina produkter. Genom att använda virtualiserade simuleringsmiljöer påskyndar våra forskningsresultat beräkningarna med faktorer på 100-100000 och tar bort riskerna för fysisk hårdvara. Vår strategi är energieffektiv och kan sänka energikostnaderna för fordonsprodukter. Vi undersöker nu metodens kommersiella potential.

Upplägg och genomförande

KTH-forskningen genomfördes i tre steg: (i) analys av behov för att testa säkerhetskrav (inklusive kvantitativa och certifieringsbehov), (ii) krav på verktygsstöd för säkerhetsanalys, och nuvarande verktygsfunktioner, och (iii) design av en metod för kvantitativ säkerhetsanalys och dess utvärdering av en industriell fallstudie. Utvärderingsaspekten genomfördes i samarbete med SafeCOP-partner QAMCOM AB. Bedömningsfallstudien baserades på ett trådlöst nödbromsprotokoll för en fordons platoon.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00881

Statistik för sidan