ECSEL 2015 RIA SafeCOP KTH

Diarienummer 2016-00881
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH CSC-skolan
Bidrag från Vinnova 1 557 731 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

SafeCOP (Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication) kommer att etablera ett sakerhetstankande, en plattformsarkitektur, och verktyg for kostnadseffektiv och praktisk certifiering av samverkande inbyggda system (CO-CPS). SafeCOP kommer ocksa att bidra till nya standarder och foreskrifter, genom att tillhandahalla certifieringsinstitut och standardiseringskommitteer med vetenskapligt validerade losningar som behovs for att effektiva normer att utokas till att aven ta itu med samarbetande systems-of-system.

Förväntade effekter och resultat

SafeCOP ger tydliga fordelar i form av korsdomancertifieringspraxis och implementationer av samverkande system inom alla adresserade omraden: fordon, sjofart, sjukvard och robotteknik. Fordelarna inkluderar lagre certifieringskostnader, okad tillforlitlighet tradlos kommunikation, battre hantering av okande komplexitet, minskad anstrangning for verifiering och validering, lagre totala systemkostnader, kortare tid till marknaden och okade marknadsandelar.

Planerat upplägg och genomförande

SafeCOP kommer att ge en strategi for sakerhetscertifiering av CO-CPS, vilket mojliggor certifiering och utveckling. SafeCOP kommer att utoka dagens tradlosa teknik for att garantera en saker och trygg samarbete. SafeCOP kommer ocksa att bidra till nya standarder och foreskrifter, genom att tillhandahalla certifieringsinstitut och standardiseringskommitteer med vetenskapligt validerade losningar som behovs for att effektiva normer att utokas till att aven ta itu med samarbetande systems-of-system.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.