ECSEL 2014 IA ´InForMed´ SILEX

Diarienummer 2015-00998
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 5 031 778 kronor
Projektets löptid juni 2015 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Sammankoppling av viktiga europeiska partner inom det medicinska MEMS området att skapa en pilot lina inom medicin teknik . Syftet med projektet - genom demonstranterna - att skapa arbetsrelationer och bidra till bildandet av ett tvärvetenskapligt produktionsnätverk för att möjliggöra tillverkning av dessa verkligt heterogena komponenter och (under) system och MEMS komponenter. Silex är målvolymen tillverkning partner i denna värdekedja och också utgöra konsortiets / pilotlinans TSV integrationsexpert.

Förväntade effekter och resultat

Definiera protokoll för överföring av teknik till MEMS hög volym Foundry kontraktstillverkare för volymtillverkning. Generera nya affärsmöjligheter under och efter projektet. Utveckling av ny kunskap om MEMS medicinttekniska bildsensor teknologier, särskilt när det gäller ultraljud och röntgen sensorer. Införande av nya MEMS processkapacitet på Silex för det medicinska området, särskilt biokompatibla polymera material.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är upplagt i 3 olika arbetspaket för att utveckling av de bakomliggande nya teknikerna och protokoll för infrastruktur samarbete i denna pilotlina. Resultaten från dessa inledande arbetspaket kommer sedan att användas i två separata paket där en handfull olika viktiga medicinska MEMS komponenter och system skall demonstreras.

Externa länkar

Första presentation om InForMed projektet.en egen projekt hemsida kommer snart bli tillgänglig med mer information

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.