Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2014 IA ´InForMed´ SILEX

Diarienummer
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 5 031 778 kronor
Projektets löptid juni 2015 - september 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med InForMed var att etablera en integrerade pilottillverkningslina med medicinska MEMS produkter, vilken skulle möjliggöra transfer av småskaliga projekt, till exempel ett framgångsrikt doktorsarbete, till volymproduktion. Detta skulle innebära en brygga mellan akademisk forskning och industrin och var till gagn för tillväxten på den europeiska marknaden. För att underlätta denna transfer-process r har nya system och metoder implementerats (NPI process). Med detta verktyg kan man säkerställa förutsägbar och tillförlitlig volymtillverkning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Silex har framgångsrikt visat en produkt-transfer från en produktionslina till en annan med hjälp av metodiken från den ny produktutvecklingsmodellen. För detta ändamålet har vi valt en existerade produkt som pilot och flyttat den från vår produktionslina för 150 mm substrat till vår produktionslina för 200 mm substrat. Produkten på 200 mm substrat visade liknande process kapabilitetsvärden (Cpk) som 150 mm-produkten och kunden har accepterat den som en direkt ersättare till den ursprungliga produkten.

Upplägg och genomförande

Silex har genomfört och utvärderat en mängd experiment och tillverkat kvalificeringsmaterial för att kvalificera och validera att den medicinska MEMS produkten baserad på TSV/3D polymer-teknologi har samma egenskap trots att den tillverkats i olika produktionslinor. Resultatet har utvärderats genom att jämföra Cpk-värden mellan de olika produktionslinorna. Ett annat mått på framgång i transfer-processen skull kunna vara tiden det tar att överföra processen mellan produktionslinorna. Detta visar sig dock svårt i praktiken då varje transfer är unik och man bara gör den en gång.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00998

Statistik för sidan