Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EcoFriends - Social interaktion och visulisering av vardagsbesluts miljöeffekter

Diarienummer
Koordinator SIMWAY AB
Bidrag från Vinnova 1 495 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Att genom användarstudier, design och prototyparbete ta fram kunskap och förutsättningar för att utforma en mobiltelefonbaserad applikation som visualiserar våra miljöval och sätter dem i relation till vårt sociala nätverk. Mål: Att utforma en fungerande mobil applikation som möjliggör för användare att interagera genom estetiska, kroppsliga och värderingsmässiga aspekter och reflektera över val de gör och effekter på miljön. Arbetet har resulterat i en iPhone-baserad applikation baserat på vad vi kallar för social säsong för inköp av matvaror såsom frukt och grönt.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste resultaten av projektet är: - En Fungerande iPhone-baserad prototyp för stöd av användares reflektion kring säsongsbaserade inköp av frukt och grönt. - Studier av användares upplevelse av applikationen i realistiska situationer i form av planering, inköp och tillagning av middagar för vänskapsgrupper. - Simway ABs visualiseringsmotor är nu fullt anpassade till mobila plattformar. - Kunskapsutbyte mellan företag och forskningspartners kring olika arbetssätt för innovationsinriktat design och utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett nära samarbete mellan Simway AB samt Stockholm Resilience Center och interaktionsdesigners vid Mobile Life vid Stockholms Universitet. Vi har hela tiden haft ett tätt samarbete i arbetet med förstudie, gränssnitts- och teknikdesign av den mobila plattformen, serverdesign, och användarstudier. Denna form av samarbete i samtliga faser har tydliggjort de olika villkor och mål som projektet partners jobbat utifrån samt gett insikter i hur liknande samarbeten bör planera och organiseras mellan forskare och små och medelstora företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02667

Statistik för sidan