EBO och nya värdesystem

Diarienummer 2008-02157
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - oktober 2010
Status Avslutat