Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Easy Life with 3D

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utgått från individens behov av skräddarsydda hjälpmedel, genom att involvera användaren från problemanalysfasen till konceptuell lösning. Målsättningen motsvarar individanpassade lösningar med utgångspunkt i användarens behov, där FabLab konceptet med digital tillverkning och 3D teknik har utgjort en central arena för utveckling tillsammans med externa parter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett antal olika produktlösningar för funktionshindrade personer, både entreprenörer och användare. Metoder har utvecklats och testats, både vad gäller produktutveckling genom co-creation med användaren i centrum, men även tester av geometrisk kvalitetssäkring har genomförts för att bland annat kontrollera att passform mellan den digitala konstruktionen och den additivt tillverkade produkten. Projektet har inspirerat till ytterligare finansierade och sökta följdprojekt och betyder mycket för uppbyggnaden av FABlab vid Högskolan i Halmstad.

Upplägg och genomförande

Upplägget har innefattat tre huvudteman som har genomförts i form av workshops. Till dessa workshops har förstudier, analyser, vetenskapliga och tekniska studier genomförts för att kvalitetssäkra utvecklade individanpassade lösningar. Slutsatsen är att 3D tekniken kopplat till en arena som ett Maker space eller FABlab fungerar utmärkt för att genomföra ny och spännande effektiv produktutveckling baserad på användaren som "medskapare" av nya hjälpmedelskoncept istället för som åskådare eller studieobjekt som traditionella produktutvecklingsmetoder förespråkat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2015-04253

Statistik för sidan