Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Easing and avoiding Switching moments

Diarienummer
Koordinator Talkamatic AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att testa hur användningen av avancerad dialog baserad på forskning kring dialog mellan människor kan bidra till minskad stress och bättre förståelse mellan förare och autonomt fordon. ------------- Vi har skapat en applikation som simulerar en dialog med bekräftelse (grounding) och möjliga beslutsvägar för att informera om och ge möjlighet att undvika så kallade "switching moments" mellan förare och fordon. Det är denna applikation som använts för att genomföra användartester som vi baserar våra slutsatser på.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den resulterade testapplikationen har fungerat väl för att få tidig, verklighetsnära, återkoppling för våra hypoteser. Dessa återkopplingar matchar väl med våra antaganden, dock så har vi varken djupet eller bredden i dessa tester för att dra några definitiva slutsatser. Detta är dock helt enligt plan då målet med projektet var att få en indikation på om det är värt att arbeta vidare med både mer kompletta lösningar och med integrationer i faktiska användarmiljöer.

Upplägg och genomförande

Genom att utgå från ett redan existerande testfall i form av blåljusfordon som via "geofencing" blockerar en planerad körväg har vi skapat testscenarier som undersöker hur dialogmöjligheter kan förändra upplevelsen och möjligheterna i ett sådant scenario jämfört med originalupplevelsen. Genom att arbeta i en separat, mobilbaserad, testmiljö har vi snabbt och med små medel oberoende av större infrastruktur kunnat skapa en användarupplevelse som gjort det möjligt att få en första indikation på värdet i våra hypoteser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2018

Diarienummer 2018-04727

Statistik för sidan