EASE Embedded Applications Software Engineering

Diarienummer 2015-03235
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 5 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Inom områdena programvaruteknik och programvarusystem: - säkerställa spetskompetens för de deltagande företagen - nyttiggöra kunskap och resultat från tidigare faser - flytta fram kunskapsfronten i de prioriterade temaområdena

Förväntade effekter och resultat

För de deltagande företagen: - effektiviserad mjukvaruutveckling genom nya metoder och ökad kunskap som stärker företagens förmåga och konkurrenskraft - stimulerande nätverkande med andra företag och akademin För akademipartnerna: - högkvalitativa forskningsresultat som publiceras i internationella fora - tillgång till företagsnätverk för empiriska studier och validering av forskningsresultat

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen är organiserad i teman, som (idealt) innehåller två akademiska och två industriella partners, som fokuserar på A) konfigurering och interaktion i Sakernas Internet, B) flexibel exekvering av mjukvara i parallellexekverande inbyggda system, och E) snabbare utveckling av mjukvara genom smartare urval av krav och testfall. Dessa teman strävar efter att nyttiggöra redan framtagna resultat från tidigare faser av EASE och flytta fram kunskapsfronten vidare inom respektive område.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.