EASE Embedded Applications Software Engineering

Diarienummer 2015-03235
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 5 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att för företagens mjukvaruutveckling: - säkerställa spetskompetens för de deltagande företagen - nyttiggöra kunskap och resultat från tidigare faser - flytta fram kunskapsfronten i de prioriterade temaområdena Detta har åstadkommits genom tät och iterativ samverkan mellan forskare och företag i regelbundna avstämningsmöten. Specifika forskningsstudier och examensarbeten har bidragit till såväl kompetensöverföring som avancemang av forskningsfronten, där forskarna rankas i internationell toppklass.

Resultat och förväntade effekter

För de deltagande företagen: - effektiviserad mjukvaruutveckling och nyrekryterad personal - inspiration från nätverkande med andra företag och akademin För akademipartnerna: - högkvalitativa forskningsresultat som publiceras i internationella fora - god tillgång till företagsnätverk för empiriska studier och validering av forskningsresultat

Upplägg och genomförande

Forskningen var organiserad i teman, med flera akademiska och industriella partners, som fokuserat på A) konfigurering och interaktion i Sakernas Internet, B) parallellexekverande inbyggda system med inriktning mot maskininlärning, och E) effektivare utveckling av mjukvara genom beslutsstöd i testprocessen, strategiskt och operativt. Dessa teman bygger vidare på redan framtagna resultat från tidigare faser av EASE och har flyttat fram kunskapsfronten vidare inom respektive område.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.