Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Early detection of Alzheimer s and Parkinson´s disease based on eye-tracking and AI

Diarienummer
Koordinator Optolexia AB
Bidrag från Vinnova 1 924 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet har vi implementerat ett testprotokoll för ögonrörelsemätning som utvärderats på patienter med Altzheimers och Parkinsons sjukdom jämfört med friska kontrollpersoner. Genom projektet har vi kunnat visa att tekniken är möjlig att använda i en klinisk miljö samt att den ger data som är användbar för att tillämpningar baserat på artificiell intelligens. Vidare har vi inom projektet genomfört regulatoriska undersökningar samt utrett möjligheterna till patent- och upphovsrättsskydd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Preliminära resultat visar att det med en utarbetade metoden går att särskilja mönster i ögonens rörelser som kan användas för klassificering av sjukdomstillstånd baserat på artificiell intelligens. Tekniken har varit uppskattad av såväl patienter som undersökare då metoden visat sig enkel att använda och testet går snabbt att genomföra. De undersökningar gällande regulatoriska förutsättningar samt skydd av intellektuella rättigheter visar på förhållandevis låga trösklar för kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Ansatsen med att använda ögonrörelsemätning på patienter har fungerat väl då tekniken i sig fungerat samt att både undersökare och patienter uppskattar att testprotokollet är enkelt att genomföra. Att implementera systemet i patientflödet för Altzheimers tog dock väldigt lång tid viket innebär att den delen av datainsamlingen inte blev klar inom projekttiden. Detta beror inte så mycket på tekniken som att det varit svårt att koordinera arbetet med förberedelser. Sammantaget har dock projektet resulterat i metoder, resultat och erfarenheter som har varit värdefulla.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 maj 2017

Diarienummer 2017-02317

Statistik för sidan