Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!9698, ToxHQ CRO, Utveckling av en CRO och infrastruktur for prediktiv toxikologi, Genetta Soft Aktiebolag

Diarienummer
Koordinator Genetta Soft Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 721 076 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att kombinera kompetens och erfarenhet hos de två SME-företagen Douglas Connect (SUI), Genetta Soft (SWE) och den akademiska partnern Karolinska Institutet (SWE). I projektet har existerande produkter kombinerats och vidareutvecklats med hög grad av synergi mellan partners, och en gemensam infrastruktur för data, analysverktyg och virtuella organisationer har etablerats (ToxHQ).

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom projektet har en gemensam molnbaserad infrastruktur utvecklats som har möjliggjort att tjänster och produkter kunnat kombineras, vidareutvecklas, och göras tillgängliga för partners och kunder. Detta har lett till större spridning av produkter samt att nya kundrelationer etablerats; två nya SMEs är redan på väg att integrera sina produkter i ToxHQ.

Upplägg och genomförande

Krav på infrastruktur och produkter inhämtades från industripartners. Gemensamma specifikationer för en molnbaserad utvecklingsplattform och e-infrastruktur etablerades, vilket möjliggjorde att produkter kunde anpassas och göras kompatibla. Tre pilotprojekt har genomförts baserade på kravställning från industripartners och existerande kunder, vilket ledde till ökad förståelse för affärssegmentet, samt gemensamma produkter och stärkta kundrelationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04980

Statistik för sidan