E!9698, ToxHQ CRO, Utveckling av en CRO och infrastruktur for prediktiv toxikologi, Genetta Soft Aktiebolag

Diarienummer 2015-04980
Koordinator Genetta Soft Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 721 076 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kombinera kompetens och erfarenhet hos de två SME-företagen Douglas Connect (SUI), Genetta Soft (SWE) och den akademiska partnern Karolinska Institutet (SWE). I projektet har existerande produkter kombinerats och vidareutvecklats med hög grad av synergi mellan partners, och en gemensam infrastruktur för data, analysverktyg och virtuella organisationer har etablerats (ToxHQ).

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har en gemensam molnbaserad infrastruktur utvecklats som har möjliggjort att tjänster och produkter kunnat kombineras, vidareutvecklas, och göras tillgängliga för partners och kunder. Detta har lett till större spridning av produkter samt att nya kundrelationer etablerats; två nya SMEs är redan på väg att integrera sina produkter i ToxHQ.

Upplägg och genomförande

Krav på infrastruktur och produkter inhämtades från industripartners. Gemensamma specifikationer för en molnbaserad utvecklingsplattform och e-infrastruktur etablerades, vilket möjliggjorde att produkter kunde anpassas och göras kompatibla. Tre pilotprojekt har genomförts baserade på kravställning från industripartners och existerande kunder, vilket ledde till ökad förståelse för affärssegmentet, samt gemensamma produkter och stärkta kundrelationer.

Externa länkar

ToxHQ website

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.