E!9698 Utveckling av en CRO och infrastruktur for prediktiv toxikologi

Diarienummer 2015-04980
Koordinator Genetta Soft Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 721 076 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Kombinera och utveckla projektpartners produkter/tjänster och etablera ToxHQ som en Contract Research Organisation (CRO) inom prediktiv toxikologi och säkerhetsanalys.

Förväntade effekter och resultat

En ny CRO (ToxHQ) implementerad som en virtuell contract research organization tillsammans med en webbportal för interaktion med klienter. Förbättrade mjukvaruprodukter för prediktiv toxikologi baserade på ToxHQ kunskaps och data infrastruktur. Nya (patenterade) metoder för att integrera omics och biologisk assaydata i kemisk säkerhetsbedömning för att förbättra prediktioner. Erfarenhet från pilotptojekt i outsourcing av kemiska säkerhetsbedömningar.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ämnar kombinera och förbättra befintliga produkter genom att samordna utveckling och kompetens hos ingående projektpartners, samt lägga till nya state-of-the-art metoder för hantering och analys av information inom kemikaliesäkerhet. Tillsammans med industripartners kommer vi att genomfora ett antal pilotprojekt, för att anpassa produkter samt integrera strategier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.