E!5063 LRF New Concept Roof Fixture

Diarienummer
Koordinator FLEXPROP AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04300

Statistik för sidan