E!4932 MAAC

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Microwave Systems AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 156 125 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juli 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04518

Statistik för sidan