E!4932 MAAC

Diarienummer 2009-04518
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Microwave Systems AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 156 125 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juli 2012
Status Avslutat