Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

E!4775 Fistula Catheter

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 668 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - maj 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01558

Statistik för sidan