E!4775 Fistula Catheter

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 668 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - maj 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01558

Statistik för sidan