E!4775 Fistula Catheter

Diarienummer 2009-01558
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 668 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - maj 2012
Status Avslutat