Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!4775 Fistula Catheter

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 668 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - maj 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01558

Statistik för sidan