Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!11889, ImmuneNOVA, Development of CMTM6 inhibitors. Modulation of PDL1 for cancer treatment, Adlego Biomedical AB

Diarienummer
Koordinator Adlego Biomedical AB
Bidrag från Vinnova 142 550 kronor
Projektets löptid mars 2018 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Senast uppdaterad 2 mars 2018

Diarienummer 2018-00582

Statistik för sidan