E11889 - ImmuneNOVA, Development of CMTM6 inhibitors. Modulation of PDL1 for cancer treatment, Adlego Biomedical AB

Diarienummer 2018-00582
Koordinator Adlego Biomedical AB
Bidrag från Vinnova 4 485 147 kronor
Projektets löptid mars 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet har nyligen blivit godkänt för finansiering och ett uppstartsmöte har aviserats att hållas i april 2018.

Förväntade effekter och resultat

Under uppstartsmötet kommer en definitiv tidsplan att sättas för samarbetet med övriga partners.

Planerat upplägg och genomförande

April 2018, uppstartsmöte Maj - juni 2018, planering av studier Augusti 2018, inledande studier

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.