Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!113461, ACOUPLAST, Acoustofluidic blood plasma separation polymer chip for Point-of-Care diagnostics, AcouSort AB och Lunds universitet

Diarienummer
Koordinator AcouSort AB - AcouSort AB Medicon Village
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - september 2022
Status Pågående
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Akustofores är en metod för att flytta celler i en mikrokanal med hjälp av ultraljud, exempelvis för att flytta undan cellerna i ett blodprov för att möjliggöra snabb klinisk analys av blodplasman. Detta har hittills krävt chipp av hårda material som glas eller kisel som effektivt reflekterar ultraljud och skapar resonans i chippens mikrokanaler. I AcouPlast-projektet utvecklar vi metoder för att istället använda chipp av mer kostnadseffektiva mjuka material genom att istället använda akustiska resonanser i hela chippet.

Förväntade effekter och resultat

Genom att möjliggöra användning av kostnadseffektiva mjuka material i våra chipp gör vi dem billigare och lättare att integrera med andra steg i blodanalysen. De kan då byggas in i analysapparaten så att denna kan ta emot ett blodprov direkt från patienten och utföra både separationen och analysen av blodplasman och direkt ge ett svar. På detta sätt kan man undvika att provet måste centrifugeras före analysen, vilket tar tid, är arbetsamt och kan gå fel. De nya chippen förväntas därmed göra diagnostiken snabbare, säkrare och billigare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på en patentsökt uppfinning från Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och AcouSort. För att ta den nya metoden hela vägen till en klinisk användning har vi dessutom involverat forskare inom akustisk separation från Lunds Universitet (LU) och expertis på tillverkning av komponenter på mikroskalan från ytterligare en avdelning på DTU och det danska företaget Ortofon. I detta projekt kommer AcouSort designa chipp baserat på simuleringar från DTU som sedan tillverkas av Ortofon och testas tillsammans med LU för att iterativt nå fram till en välfungerande produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2021

Diarienummer 2019-04500

Statistik för sidan