Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10532, X-Weaving, +/- 45° Weaving technology for cost effective Carbon Fiber Reinforced Plastic Manufacturing, Oxeon AB

Diarienummer
Koordinator Oxeon AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet har varit att utveckla en ny vävteknologi för kontinuerlig produktion av ett nytt material med fiber orienterade i +/- 45 graders vinklar. Målet är att materialet skall uppnå 20% vikt- och 35% kostnadsbesparingar vilket möjliggör tillväxt inom volymmarknader för kolfiberkompositprodukter. Målet för projektet är uppfyllt då ett maskinkoncept tagits fram och tester har visat att uppsatta mål för prestanda, vikt, kostnader och kvalitet kan uppnås för alla led i värdekedjan. Tekniken har presenterats för potentiella kunder med gott resultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är en verifierad maskinteknologi för tillverkning av +-45 material samt verifierade metoder för att impregnera materialet och tillverka kompositprodukter. Materialet ger väsentliga kostnadsfördelar och viktbesparing mot etablerade material som finns tillgängliga idag. Tillverkare av volymprodukter, som exempelvis flyg- och bilindustrin, skulle med de nya materialen kunna reducera vikten på sina produkter, vilket skulle minska energiförbrukningen och därmed en ge en minskad miljöpåverkan.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av Oxeon i samarbete med vår norska partner Fimtech. Projektet har genomförts med en uppdelning i 5 arbetspaket över en projekttid på 36 månader. Projektet har styrts genom en projektorganisation med en styrgrupp, projektkommitté och arbetspaktetsledare med deltagare från båda projektparterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03594

Statistik för sidan