E!10532 - X-Weaving +/- 45° Weaving technology for cost effective Carbon Fiber Reinforced Plastic Manufacturing (Oxeon AB)

Diarienummer 2016-03594
Koordinator Oxeon AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Projektets mål är att validera om det är möjligt att uppnå 20 % vikt och 35 % kostnadsbesparingar genom att använda +/- 45 ° STF i flyg- och fordonsindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Projektet X-Weavings mål och förväntade resultat är att utveckla en ny vävteknik för att kontinuerligt producera ett nytt material, Spread Tow Carbon Fabrics (STF), med fibrer orienterade i +/- 45° vinklar. Vidare att etablera en distributionskedja för +/- 45° vävtekniken till kunder inom flyg och bilindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras genom 5 arbetspaket och över en total projekttid på 36 månader. I projektet kommer Oxeon AB att agera koordinerande projektpart och Fimtech AS från Norge kommer vara projektdeltagare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.