Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10397, INNOVATIVE WOUND CARE, Developing an Innovative Oxygen-based Technology for Wound Healing: More Efficient and Less Costly, RISE Research Institutes of Sweden AB

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla en teknik för sårläkning genom förbättrad syresättning baserat på formulering av högt syrgasinnehållande vatten i en gel. För att utvärdera produkten, utvecklades även en mätmetod för syrgas som klarar av att kontinuerligt mäta övermättade syrgaslösningar direkt på hudmodeller/hudprover vid relevant hudtemperatur och luftfuktighet. Produktens syrgasgivande effekt har utvärderats, stabilitetsstudier för sårläkningsprodukten har utförts och förpackning till produkten har valts. Kliniska studier fick dock utebli pga. höga kostnader.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en gel som klarar leverera syrgas till sår och en tillhörande förpackning som klarar lagring av produkten. Vidare har en utvärderingsteknik speciellt anpassad för att studera syrgastransport i sår utvecklats och färdigställts. Den slutgiltiga kliniska studien får utföras efter projektet. Fortsatt utveckling av sårvårdsprodukten ser ljus ut med tanke på hantering, tillverkning, val av förpackning och apparater (2 st) för utvärdering.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts med arbete både i Norge och i Sverige under projekttiden. Regelbundna möten och avstämning har skett löpande och enligt plan. Problem har allteftersom lösts och resultaten har kommunicerats via en workshop, interna rapporter samt en externgranskad artikel. Vidare har en patentansökan skickats in. Sammantaget har Technology Readiness Level (TRL) för sårläkningsprodukten gått från TRL 1 till TRL 4 och maskinen för syrgasmätning gått från TRL 2 till TRL 8 under projektets löptid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03493

Statistik för sidan