E!10397 INNOVATIVE WOUND CARE - DEVELOPING AN INNOVATIVE OXGEN-BASED TECHNOLOGY FOR WOUND HEALING: MORE EFFICIENT AND LESS COSTLY (SP, Sveriges teknisk forskningsinstitut AB)

Diarienummer 2016-03493
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en innovativ formulering med hög syrehalt som kan användas för att behandla kroniska sår. Produkten kommer påskynda läkningsprocessen och vara mer användarvänlig och kostnadseffektiv än dagens tillgängliga produkter. För att kunna utveckla denna typen av produkt behövs även bättre analytiska metoder som kan mäta höga halter av löst syre. En sådan teknik kommer också att utvecklas inom projektet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer resultera i: 1. En oxygenerad produktformulering för sårläkning 2. En förbättrad teknologi för analys av höga syrehalter som kommer stödja vidare produktutveckling. 3. En utökad platform för in vitro modeller på hud. 4. Dokumented effekt and säkerhet av produkten på hud, inklusive POC (Proof Of Concept) klinisk utvärdering. 5. IPR på såväl formulering som syremätningsteknologi. Den långsiktiga effekten av projektet är en helt ny behandlingsteknologi för kroniska sår med bättre effekt, mer säker för patient och användare samt mer kostnadseffektiv för samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras som ett samarbete mellan SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och det norska företaget Oxysolutions. SP kommer ansvara för utveckling av syremätningstekniken som en vidareutveckling av en befintlig teknologiplattform inom området samt formuleringsutveckling av en gel, som en direkt fortsättning på tidigare projekt med Oxysolutions. Oxysolutions kommer ansvara för utvärdering av produkteten med avseende på effekt i olika modeller samt klinisk POC. Ett nära samarbete mellan projektpartners förväntas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.