Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10096, MAGIC, Guideline Geo AB

Diarienummer
Koordinator GUIDELINE GEO AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 4 812 773 kronor
Projektets löptid mars 2016 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla metodiken för geofysiska mätningar i urban miljö, samt förenkla processen med att efterbehandla, modellera och visualisera slutresultatet. Målet var att ta fram ett lättanvänt och kraftfullt system, som ska strömlinjeforma stegen från planering, datainsamling, post-processering till visualisering av slutresultatet. Sammantaget anser vi att projektet varit framgångsrikt, och att vi lyckats göra det som tidigare var en spretig och komplicerad process till något mycket enklare och snabbare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Systemet består av mätinstrumentet Terrameter LS 2, processeringsmjukvaran Workbench samt datahanterings och visualiseringsverktygen GeoCloud och GeoScene 3D. Systemet bygger på existerande produkter som har utvecklats och anpassats för syftet med projektet. Stor vikt har lagts på att automatisera krångliga steg och att minska krävande interaktion med användaren. Resultatet är en lösning som är betydligt enklare att använda för en icke-expert, vilket kan leda till ökat användande av metoden.

Upplägg och genomförande

Guideline Geo har utvecklat Terrameter LS 2. Aarhus Universitet har vidareutvecklat Workbench. I-GIS har vidareutvecklat GeoCloud samt GeoScene 3D. Lunds Tekniska Högskola har testat de enskilda produkterna och integrationen mellan de, samt även jobbat med optimering av mätmetoden. Arbetet har delvis utförts separat för respektive produkt, men nära samarbete har också krävts för integration mellan de olika stegen. Sammantaget har partnerskapet fungerat mycket bra och det finns intresse för fler framtida gemensamma projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01007

Statistik för sidan