E!10096, MAGIC, Guideline Geo AB

Diarienummer 2016-01007
Koordinator GUIDELINE GEO AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 4 812 773 kronor
Projektets löptid mars 2016 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Syftet med projektet är tillsammans med de tre andra parterna (Lunds Tekniska Högskola (SE), Aarhus Universitet (DK) samt I-GIS (DK) ) ta fram och utveckla metoder för att göra geofysiska mätningar i urban miljö, samt förenkla processen med att efterbehandla, modellera och visualisera slutresultatet. Målet är att ta fram ett lättanvänt, men ändå kraftfullt system, som ska strömlinjeforma stegen från planering, datainsamling, post-processering till visualisering.

Förväntade effekter och resultat

Med det arbete som görs så förväntas * processen för datainsamling kunna förenklas * större mätsystem kunna hanteras, både i 2D och 3D * datainsamlingen göras mer tidseffektiv * datakommunikation kunna göras automatiskt till partners mjukvarusystem Sammantaget finns ett antal punkter som var för sig förbättrar det befintliga mätsystemet ABEM Terrameter LS, och tillsammans blir en grundstomme för ett lyckat projekt. Efter avslutat projekt finns förväntningar av en ökad försäljning av ABEM Terrameter LS, men även en kommersialisering av projektets slutresultat.

Planerat upplägg och genomförande

Guideline Geo ska anpassa och optimera sitt befintliga mätsystem ABEM Terrameter LS så att det till blir optimerat för uppgiften. För att lösa det kommer mjukvara och hårdvara att behöva vidareutvecklas. Internt har ett antal befintliga resurser allokerats till projektet, och det har även påbörjats rekryteringar. Då projektet innefattar delar från ytterligare tre parter så blir även det externa samarbetet viktigt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.