E! 3672 Alcolock Opus, projektstöd

Diarienummer
Koordinator OPUS PRODOX AB (PUBL) - Opus Prodox Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 515 000 kronor
Projektets löptid oktober 2005 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02762

Statistik för sidan