E! 3672 Alcolock Jovitex, projektstöd

Diarienummer
Koordinator Jovitex AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2005 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02761

Statistik för sidan