Dynamisk Modellering av Buss- och Biltrafik (DYMOBUS) II

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för trafikforskning
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

För att bättre kunna planera buss- och biltrafiken i tätort krävs dynamiska modeller som klarar av att modellera trängsel, förseningar och växelverkan mellan buss- och biltrafik, där dagens statiska modeller inte räcker till. I DYMOBUS I projektet utvecklades en dynamisk modell som i detta projekt ska utökas med tidsberoende ruttval som stöder tidtabellplanering, effekter av trängsel på regularitet och passagerarnas ruttval och effekter av information (reseplanerare) före och under resan.

Resultat och förväntade effekter

Verktyg som gör det möjligt att studera: -störningar på busstrafiken från biltrafik -effekter av busskörfält på långa och korta avsnitt -blandad trafik i signalkorsningar -signalprioritering mm. -förbättrad tidtabellplanering -bättre information om ankomsttider vid busshållplatser vid incidenter. -

Upplägg och genomförande

Projektet genomförs i följande etapper: 1. Litteraturstudie, speciellt metoder för ruttval och ruttgenerering samt adaptivt beslutsfattande i kollektivtrafik. (Technion) 2. Utveckling av ett omfattande ramverk för dynamisk transit assignment modell som omfattar passagerares Origin-Destination flöde, ruttval, på- och avstigning samt adaptiva beslut med hänsyn till realtidsinformation och fördröjning. (CTR+Technion) 3. Utveckling av metoder för passagerares adaptiva ruttval och tidsdynamiska valmängder. Estimering med survey data från passagerare (CTR+Technion) 4. Utveckling av modellering för detaljerad interaktion mellan bilar och bussar, speciellt i korsningar (CTR) och vid hållplatser. 5. Utveckling av modellering för tunnelbana och pendeltågtrafik. I första hand från Bussmodelleringsperspektiv (passagerares ankomstprocesser till vissa hållplatser, byten etc.) 6. Kalibrering och validering av modellen på testnät och data från Stockholm och Israel (CTR+Technion) 7. Rapportering i form av doktorsavhandling, konferenser, tidskriftspublikationer, seminarier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01232

Statistik för sidan