Dugga Smart A Brilliant Learning Intelligence System

Diarienummer 2016-04458
Koordinator STOCKHOLM INSTITUTE OF COMMUNICATION SCIENCE - STICS AB - Stics AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång 2015-07064-en

Syfte och mål

Målet med projektet Dugga Smart är att skapa ett digitalt system (SaaS) för lärandestöd för skolor och studenter/elever/kursdeltagare. Syftet med Dugga Smart är att bidra till att förbättra inlärning och höja kvaliteten i utbildningen i Sverige såväl som i andra länder.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är att redan under 2017 kunna lansera en MVP med grundläggande systemfunktionalitet vilken ska kunna implementeras i skolor och lanseras via befintliga distributionskanaler. Genom tidig lansering av MVPn kommer vi kunna samla in användardata för att anpassa systemets funktionalitet efter användarönskemål. Förväntade effekter av systemet är ökad kunskap och förståelse kring lärande och de olika faktorer som bidrar till stärka lärandet.

Planerat upplägg och genomförande

I korthet går upplägget ut på att 1) Genomföra ytterligare research kring den funktionalitet som är önskvärd kopplad till MVPn. 2) Utveckla den efterfrågade funktionaliteten. 3) Genomföra rigorösa tester av systemet. 4) Lansera MVP. 5) Fortsätta utvecklandet av samtliga funktionlitetskomponenter som projektet spänner över. 6) Genomföra rigorösa tester av systemet. 7) Lansera den kompletta versionen av systemet.

Externa länkar

www.dugga.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.