Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dugga Smart A Brilliant Learning Intelligence System

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLM INSTITUTE OF COMMUNICATION SCIENCE - STICS AB - Stics AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomförandet av projektet Dugga Smart A Brilliant Learning Intelligence System, har varit mycket framgångsrikt och, mer än vad som tidigare kunde förutses, visat på värdet av att kunna addera en separat digital modul/produkt med inriktning mot "lärandeintelligens" som kan användas vid digital kunskapsutvärdering. Detta i syfte att tillhandahålla insikter om elevers och studenters inlärning. Utvecklingen av den nya modulen och tester av densamma visar dessutom att det stöd tjänsten kan tillhandahålla är efterfrågad och även kommersiellt gångbar.

Resultat och förväntade effekter

Redan tämligen tidigt kunde en testmodul/MVP tas fram för att kunna genomföra tester av konceptets bärighet och att huvudtemat avancerad statistisk analys skulle vara värdefullt som verktyg för att utgöra beslutsstöd för förbättrad inlärning i skolverksamhet. Förväntat utfall av den nya modulen är att den ska bidra till inlärning för kunder samt till nya kommersiella möjligheter för företaget Dugga som kommer att saluföra produkten.

Upplägg och genomförande

Upplägget har följt samma tillvägagångssätt/modell som projektparterna tidigare använt vid framtagandet av den digitala provplattformen "Dugga". Dvs, att genomföra ett visst mått av research för att skapa förståelse för hur och på vilket sätt produkten ska kunna generera mervärde för kunder. Därefter har en enkel/grundläggande version tagits fram vilken har testats och utgjort grund för att kunna skapa ytterligare förståelse kring hur produkten bäst bör vidareutvecklas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04458

Statistik för sidan