Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

tellus/u

Diarienummer
Koordinator NY COLLECTIVE JKPG AB
Bidrag från Vinnova 252 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med tellus/u är att företag på ett aktiv sätt ska kunna arbeta med hållbarhetsfrågor inom det egna företaget och samtidigt involvera sina anställda. Spelet bygger på att personalen samlar poäng för goda vanor. Dessa goda vanor gör att företagets personal minskar sina koldioxidutsläpp, vilket leder till en minskad påfrestning för klimatet. Samtidigt kan företaget skapa en gemensam värdegrund gällande hållbarhetsfrågor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med tellus/u vill vi skapa goda effekter för individen, företaget och planeten. Genom uppföljningsverktyg i spelet och en tillhörande enkät kan det spelande företaget se vad en spelomgång resulterar i på alla dessa nivåer. Företaget får svar på förändringen i deras anställdas inställning till hållbarhetsfrågor och den faktiska minskningen av CO2e utsläpp. När företagen investerar sina spelresultat i en hållbarhetsinsats skapas den dubbla effekten.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg genomfördes som planerat. En digital spelplan har tagits fram för att kunna hantera flera spelande företag. Som planerat genomfördes även fyra pilotprojekt. Detta gav oss möjligheten att under projektets gång finjustera detaljerna och få en inblick i hur spelets mottags av både företag och företagens anställda. Under projektets gång har spelet utvecklats för att bättre möta de behov som finns hos tjänsteföretag, den primära målgruppen. En affärsplanen har utvecklats, vilket har skapat en struktur kring framtidsplanerna för tellus/u.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01158

Statistik för sidan