Drift och underhåll samhällsekonomisk metodutveckling

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03480

Statistik för sidan