Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Dosell en ny automatisk fjärrstyrd multimedicindispenserare för patienter i hemsjukvården

Diarienummer
Koordinator MEDIRÄTT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet avsåg att förbättra säkerheten och följsamheten vid läkemedelsdispensering i hemmet hos patienter som måste ta många olika mediciner dagligen. För att nå detta syfte testades Dosell, en ny automatisk fjärrstyrd multimedicindispenserares funktion och tillförlitlighet i vardagspraxis hos hemsjukvårdspatienter. Utfallet visade att Dosell kan bidra till att uppfylla målet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Dosell, en automatisk fjärrstyrd läkemedelsdispenserare testades under 2 månader i hemsjukvårdspatienters hem. 325 doseringstillfällen registerades. Vid 320 av dessa fungerade Dosell felfritt, vid 5 tillfällen fallerade den. Felet identifierades som ett hårdvarufel i elektroniken och kommer att korrigeras. Dosells tillförlitlighet var 98,5 %.

Upplägg och genomförande

Fem Dosell-prototyper har testats av fyra husläkare och fyra distriktsköterskor under oktober och november 2017 i patienters hem. Patienternas ålder har varierat mellan 69 och 93 år, varav 75% var kvinnor. Genom daglig tillsyn registerrades Dosells tillförlitlighet avseende leverans av dospåsar. Larmet testades >20 gånger och fungerade felfritt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05073

Statistik för sidan