Dosell en ny automatisk fjärrstyrd multimedicindispenserare för patienter i hemsjukvården

Diarienummer 2017-05073
Koordinator MEDIRÄTT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avsåg att förbättra säkerheten och följsamheten vid läkemedelsdispensering i hemmet hos patienter som måste ta många olika mediciner dagligen. För att nå detta syfte testades Dosell, en ny automatisk fjärrstyrd multimedicindispenserares funktion och tillförlitlighet i vardagspraxis hos hemsjukvårdspatienter. Utfallet visade att Dosell kan bidra till att uppfylla målet.

Resultat och förväntade effekter

Dosell, en automatisk fjärrstyrd läkemedelsdispenserare testades under 2 månader i hemsjukvårdspatienters hem. 325 doseringstillfällen registerades. Vid 320 av dessa fungerade Dosell felfritt, vid 5 tillfällen fallerade den. Felet identifierades som ett hårdvarufel i elektroniken och kommer att korrigeras. Dosells tillförlitlighet var 98,5 %.

Upplägg och genomförande

Fem Dosell-prototyper har testats av fyra husläkare och fyra distriktsköterskor under oktober och november 2017 i patienters hem. Patienternas ålder har varierat mellan 69 och 93 år, varav 75% var kvinnor. Genom daglig tillsyn registerrades Dosells tillförlitlighet avseende leverans av dospåsar. Larmet testades >20 gånger och fungerade felfritt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.