Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Domänspecifika BET inhibitorer som cancerterapi

Diarienummer
Koordinator SARomics Biostructures AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet att utveckla en BETi läkemedelskandidat med differentierad säkerhet och selektivitetsprofil för behandling av Myc-driven cancer har uppfyllts. Den serie substanser som utvecklats under detta projekt uppvisar lovande egenskaper och utgör en möjlig framtida behandling för patienter drabbade av metastaserande solida tumörer med dålig prognos.

Resultat och förväntade effekter

Vår lösning kommer att ge flera fördelar för den enskilda patienten, vården och samhället. Med den framtagna serien av BETi kandidater får vi en möjlighet att behandla resistenta cancerformer, och med en framtida definierad patientpopulation kommer vi att få en bättre grad av effektivitet och kostnadseffektivitet vid behandling. Projektet har redan och kommer även på lång sikt att bidra till sysselsättningsmöjligheter och FoU-utbildning och träningsmöjligheter inom läkemedelsutveckling i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har utförts i fyra olika arbetspaket av ett erfaret tvärvetenskapligt team med expertis inom klinisk utveckling, cancerbiologi, läkemedelskemi och läkemedelsdesign från tre olika organisationer. Samarbetat har fungerat ypperligt och det positiva resultatet kan ses som ett direkt resultat av detta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00223

Statistik för sidan