Domänspecifika BET inhibitorer som cancerterapi

Diarienummer 2018-00223
Koordinator SARomics Biostructures AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018