DIstributed Global Health Technology India (DIGHT)

Diarienummer 2008-00078
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB - Stockholm Living Lab
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - december 2012
Status Avslutat

Externa länkar