Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Distribuerade innovationsprojekt: Ledning av tekniska och organisatoriska utmaningar...

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Avdelningen för industriell organisation och produktion
Bidrag från Vinnova 2 840 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - november 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att utveckla ett stödverktyg som beskriver de utmaningar ett industriellt produktutvecklingsprojekt måste hantera då det är organisatorisk och geografisk distans mellan den plats där produktutvecklingen genomförs och där produktion sker. Målet är att verktyget, som inkluderar t ex rekommendationer, checklistor eller arbetssätt för att hantera dessa utmaningar, ska ge stöd till projektledningen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Konkreta kunskapsbidrag från projektet innefattar ökad insikt i och ingående beskrivning av de beroenden som existerar relaterat till samverkan mellan produktutveckling och produktion vid organisatorisk och geografisk distans. Stödverktyget som tas fram skall underlätta projektledning av ett operativt produktutvecklingsprojekt. Detta kunskapsbidrag samt konkreta stödverktyg förväntas ge bättre styrbarhet och underbyggda beslut i innovationsprocessen, vilket i sin tur bidrar till en mer kvalitetssäkrad och effektivare innovationsprocess.

Upplägg och genomförande

Forskningsmässigt angreppssätt utgörs huvudsakligen av en longitudinell fallstudie av ett nyligen startat industriellt produktutvecklingsprojekt. Resultaten från den longitudinella studien kommer i en jämförande delstudie att relateras till projekt där produktion sker i nära anslutning till produktutveckling. En delstudie görs även för att implementera, testa och utvärdera verktyget samt finna möjligheter till integration med befintliga projektledningsmodeller samt informations- och kommunikationsteknikverktyg. Projektet genomförs i sex arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00416

Statistik för sidan