Disruptivt verifieringssystem för proaktiv kvalitetssäkring av inbyggda system.

Diarienummer 2017-00322
Koordinator PERCEPIO AB
Bidrag från Vinnova 1 936 450 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

ProTrace syftar till att utveckla en ny typ av kvalitetssäkring för inbyggd programvara i smarta produkter, till exempel i fordon, hemelektronik och IoT-applikationer. Att kvalitetssäkra sådan programvara är idag mycket svårt och ineffektivt, då vissa fel bara visar sig under speciella omständigheter och ofta missas trots omfattande testning. Exempelvis återkallades 13 miljoner bilar pga. programvarufel mellan 2011 2015, något som ökade med en faktor 3 under perioden. Projektets mål är att erbjuda utvecklare betydligt bättre möjligheter att undvika sådana problem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska ta fram en demoversion av ett nytt kvalitetssäkringsverktyg, i syfte att undersöka och lösa de huvudsakliga tekniska utmaningarna. Ambitionen är att sedan vidareutveckla detta till en kommersiell produkt och marknadsföra detta till produktutvecklingsbolag globalt. För kunderna medför detta effektiviserad produktutveckling som ökar deras konkurrenskraft, genom minskade utvecklingskostnader och högre produktkvalitet. Den nya produkten förväntas öka Percepios omsättning avsevärt och möjliggöra snabbare internationell expansion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bedrivs internt inom Percepio AB under 2017 - 2018 och är strukturerad i fem arbetspaket. Det förväntade resultatet är en initial demoversion av det nya kvalitetssäkringsverktyget, som sedan ska vidareutvecklas till en kommersiell produkt för den globala marknaden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.