Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Disruptivt verifieringssystem för proaktiv kvalitetssäkring av inbyggda system.

Diarienummer
Koordinator PERCEPIO AB
Bidrag från Vinnova 1 902 568 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande syfte är att utveckla en ny typ av kvalitetssäkring för programvara i inbyggda system, där vissa typer av svårfunna fel i programvaran kan hittas automatiskt. Detta minskar risken för felaktig programvara i levererade produkter och system. Projektets mål var att utveckla en prototyp av den grundläggande tekniken, inför en framtida ProTrace produkt. Den planerade prototypen har utvecklats och utvärderats med mycket bra resultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har fokuserat på den grundläggande tekniken för ProTrace och resulterat i en prototyp med mycket bra prestanda som kan vidareutvecklas till en komplett ProTrace produkt till rimlig arbetsinsats. En patentansökan har inlämnats i USA. Den nya produkten förväntas ge avsevärt ökad försäljning och expansionstakt för Percepio AB under 2019-2020, samt ge våra kunder (som t.ex. ABB och SAAB) bättre kvalitetssäkring av den inbyggda programvaran de utvecklar för sina produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fem arbetspaket där fyra är avslutade. Det kvarvarande arbetspaketet är fortfarande pågående p.g.a. ett nyligen inlett internationellt samarbete där vi tillsammans med ett europeiskt partnerföretag arbetar med att integrera vår nya teknik i deras programvaruverktyg. Projektet har tagit mer tid än beräknat då de tekniska utmaningarna kring den grundläggande tekniken varit avsevärda, men vi är mycket nöjda med resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00322

Statistik för sidan