Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DINo Lab

Diarienummer
Koordinator Skellefteå kommun - Tillväxt Skellefteå
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att skapa utvecklingsmiljöer där kreativa människor(företag, individer, konstnärer, forskare) i samverkan utvecklar idéer inom spel, film och web. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar infrastruktur för den digitala audiovisuella näringen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss en tillväxt i form av nya företag och nya arbetstillfällen i regionen. Genom samverkan mellan aktörer, en aktiv satsning på att visa upp regionens resurser i ett globalt perspektiv, en aktiv demonstrationsmiljö för nya projekt och den forskning och utbildning som bedrivs så tror vi att detta är möjligt.

Upplägg och genomförande

omvärldsbevakning - projektledarens uppgift framför allt - månadsbrev sprider detta till intresserade nätverksbyggande - projektets resultat sprids på konferenser och möten som marknadsför och bygger nya kontakter test och utvärdering av nya tekniker och arbetssätt - gemensamt mellan aktörerna testas nya idéer och metoder för att sedan analyseras om de kan bidra till branschens utveckling. gästforskare / Creative technologists i projektet - externa kunskapsbärare som delar med sig av kunskap

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01288

Statistik för sidan