Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalt samtycke inom GMS - en förutsättning för Sveriges leverans till 1+MG och andra initiativ

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Skånes Universitetssjukhus
Bidrag från Vinnova 6 218 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - september 2024
Status Pågående

Syfte och mål

Genomic Medicine Sweden Rare Diseases (GMS-RD) har som målsättning att alla patienter i Sverige med en misstänkt ovanlig genetisk sjukdom ska få tillgång till den bästa genetiska utredningen. Då tillstånden är så ovanliga så är nationell och internationell datadelning av genetiska data och associerade metadata av avgörande betydelse för förbättrad diagnostik och i vissa fall behandling. Sådan datadelning är endast möjlig inom forskningsstudier, och vi avser bygga upp ett system för elektroniskt samtycke för att maximera möjligheten för svenska familjer att kunna deltaga.

Förväntade effekter och resultat

Över 10000 RD-patienter har redan genomgått analys av hela sin arvsmassa (WGS) inom den svenska sjukvården, och tusentals tillkommer varje år. Vi förväntar oss att majoriteten av dessa kommer vilja delta i en studie för att möjliggöra datadelning, när vi bygger ett enkelt och tydligt elektroniskt system för samtycke. Detta kommer i sin tur leda till förbättrad diagnostik, möjligheter till forskning och utveckling av ny behandling. Ett specifikt mål är att kunna ge ett signifikant bidrag till Sveriges ambition att tillgängliggöra genetiska data inom EU initiativet "1+ Million Genomes" (1+MG) samt det framtida europeiska hälsodata området.

Planerat upplägg och genomförande

1. Anpassning av befintlig teknisk lösning för elektronisk samtyckesdatabas med BankID-underskrift (eIC). 2. Utveckling av API för att koppla samtyckesdatabasen mot kliniskt genetiska databaser. 3. Utveckling av webbportal för tydlig och dynamisk patientinformation. 4. Resurssättning med personal för att kontakta patienter och deras vårdnadshavare för att inhämta samtycken.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2023

Diarienummer 2021-04229

Statistik för sidan