Digitalisering av skogsflöden från stubbe till konsument

Diarienummer 2018-02511
Koordinator Tracy of Sweden AB - SVENSK SKOGSDATA AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att etablera kontakt med intresserade företag om vår unika metod för spårning och identifiering av timmer stocker och massaved uppfylldes

Resultat och förväntade effekter

Vi fick en bra bild av status of the art genom de fina presentationer som gjordes av forskare främst från Kanada, Asien och Syd Amerika. Ett resultat var/är att vi vet vilka som arbetar med samma problem och som vi kan ha fortsatt utbyte såväl I utveckling som förkommersialiseringar

Upplägg och genomförande

Deltog i konferensens dagliga aktiviter, seminarier, pitchning för intressenter samt event som bl.a Vinnova bjöd in oss till

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.