Digitalisering av skogsflöden från stubbe till konsument

Diarienummer 2018-02511
Koordinator SVENSK SKOGSDATA AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Medverka i en internationell konferens i syftar att etablera intressenätverk som verkar för FNs klimatmål genom beslut och/eller policy för global standard för ursprungsmärkning av timmer och massaved.

Förväntade effekter och resultat

Komma I kontakt med tänkbara partners och blivande kunder för vår teknik för ursprungsmärkning av timmer

Planerat upplägg och genomförande

Styrelseordförande Jan Erik Rendahl och VD Jonny Edvardsson som båda är grundare till Svensk Skogsdata AB planerar att båda närvara från den 22 till 25 maj I Helsigfors

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.