Digitalisering av skogsflöden från stubbe till konsument

Diarienummer 2018-02511
Koordinator SVENSK SKOGSDATA AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Beslutat