Digitalisering av bykontor

Diarienummer 2017-00237
Koordinator Forsway Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 1 229 950 kronor
Projektets löptid maj 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Projektet har som mål att öka digitaliseringen av landsbygden i tillväxtländer. Enligt FN är just digitalisering den viktigaste faktorn för att nå tillväxt. I många tillväxtländer är skillnaden i digitalisering mycket stor mellan landsbygd och stad och ökad digitalisering av landsbygden är viktig för förbättrad jämlikhet. I projektet kommer vi att fokusera på digitalisering av bykontor i Indien. De indiska bykontoren har en väl utvecklad organisation och har i sitt uppdrag att hjälpa byinvånare med myndighetstjänster, utbildning och hälsovård.

Förväntade effekter och resultat

Vår lösning kommer vara till hjälp för det statliga initiativet Digital India, där ett av delmålen är att koppla upp landets alla 140 000 bykontor, av vilka ca 70% har bristfällig tillgång till Internet. Alternativa teknikerför uppkoppling har en för hög kostnad. Vi kommer i projektet ta fram en nyskapande lösning som kan minska kostnaderna för bykontoren, samtidigt som de får ett bredare tjänsteutbud. Genom vår lösning får byinvånarna bättre tillgång till utbildning och hälsovård, bättre möjlighet till kommunikation med myndigheter och en utökad tillgång till Internet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer pågå i ett år och är uppdelat i två faser. I den första fasen utvecklar vi en prototyp av det nya systemet. Projektets andra fas är en pilottest på plats i Indien där vi planerar att koppla upp 10 bykontor och följa hur de använder vår lösning för att kunna ge invånarna tillgång till digitala tjänster. I slutet på pilottesten kommer vi sammanställa den återkoppling och mätdata vi samlat in för att kunna vidareutveckla prototypen till en marknadsfärdig produkt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.