Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av bykontor

Diarienummer
Koordinator Forsway Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 1 229 950 kronor
Projektets löptid maj 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att skapa en lösning som kan bidra till en ökad digitalisering av landsbygden i Indien. Vi har tagit fram en prototyp som möjliggör distribution av information via satellit på ett kostnadseffektivt sätt med ett användargränssnitt där information enkelt kan paketeras och schemaläggas för sändning och sedan nås med en webbläsare. Denna lösning, där vi använder multicast, innebär att ingen ny infrastruktur behövs och går enkelt att installera i byar för att ge lokalbor tillgång till information som kan distribueras av företag och organisationer till många användare samtidigt

Resultat och förväntade effekter

Vi har i projektet tagit fram en kostnadseffektiv lösning som möjliggör att bland annat bykontor i Indien kan få större tillgång till information som exempelvis kommunikation med myndigheter, utbildning och hälsovård. Användarvänligheten hos systemet innebär att en organisation eller företag lätt och snabbt kan skapa och distribuera sin information till områden som annars hade varit svåra att nå. En investering i denna lösning skulle kunna innebära ökade möjligheter till utbildning, hälsovård och underhållning för invånare som idag inte har tillgång till detta.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av två faser där vi i första fasen utvecklade en prototyp för effektiv distribution av information över satellit till många användare samtidigt. I fas två utfördes ett pilottest av den färdiga lösningen på bykontor i Indien. Där visade vi ett fungerande system genom att skicka bland annat utbildnings- och hälsovårdsmaterial i form av dokument, webbsidor och videos tillsammans med senaste nyheterna. Lokalbor anslöt från sina smartphones och datorer via Wi-Fi för att kunna se materialet. Nästa steg är att samla in all data och utveckla prototypen till färdig produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00237

Statistik för sidan