Digitalisering av AM-produktionskedjan för att skapa effektivitet

Diarienummer 2017-01636
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 550 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att effektivisera AM-processen och att långsiktigt kunna betrakta de olika delarna av AM-processen som en enda process. AM-processen effektiviserades inom projektet genom flera aktiviteter av olika slag. Dessa inkluderar utvecklandet av simuleringsprogramvaror både för pulverbädds- och direct energy deposition-metoder samt beredningsverktyg. Andra projektaktiviteter så som visualisering av processdata har en mer långsiktig inverkan på effektiviteten

Resultat och förväntade effekter

Mycket av resultaten från projektet kan direkt komma att användas och effektivisera AM-processen. Dit hör till exempel simulerings- och beredningsverktygen eller metoder för processvisualisering. Andra projektresultat kommer ge effekt mer på sikt. Här kan nämnas kartläggning av möjligheter till maskininlärning / artificiell intelligens eller system för ökad spårbarhet.

Upplägg och genomförande

Projektet hade ett mål som kunde tolkas på många olika sätt. Det resulterade också i många olika angreppssätt samtidigt, vilket också avspeglades i deltagarna olika bakgrund. Högskolestudenter involverades på flera håll i olika roller till gagn för projektet. Vad gäller maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) saknas det i dagsläget tillräckligt med data för att träna en AI. Istället studerades och kartlades det inom projektat hur dessa tekniker skulle kunna användas i framtiden när tillräcklig data finns.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.