Digitala Prototyper för Produktionsanpassad Design

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 950 000 kronor
Projektets löptid april 2006 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00738

Statistik för sidan