Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala Prototyper för Produktionsanpassad Design

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 950 000 kronor
Projektets löptid april 2006 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00738

Statistik för sidan