Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital ingång för högskolan inom livslångt lärande

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 3 680 000 kronor
Projektets löptid mars 2022 - juni 2023
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har som mål att utvärdera förutsättningarna för att erbjuda en gemensam ingång till kursutbudet inom livslångt lärande, både för individer och för företag och organisationer som önskar ta del av ett växande utbud av utbildningsmoduler inom högskolesektorn.

Förväntade effekter och resultat

Teknisk lösning för att tillhandahålla öppen data angående kompetensutveckling som högskolorna/universiteten och RISE tillhandahåller för LLL för högskolenivån Etablerad samverkan med myndigheter som har regeringsuppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, Etablerad samverkan med andra initiativ/projekt inom livslångt lärande inom andra utbildningsnivåer som YH- och komvux-utbildningar Föreslå en drifts- och förvaltningsorganisation inom ramen för högskolans förvaltningsstruktur

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer inom delprojekt 1, IT-struktur, initialt ha fokus på API och struktur som möter de behov som samtliga avnämare har (både individer och organisationer). Det förslag som delprojektet kommer fram till stäms av succesivt mot delprojekt 2, Taxonomi, samt referensgruppens parter och fokus på senare del av projektet ligger i att utarbeta ett förslag på implementering, förvaltning, drift och underhåll.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 februari 2023

Diarienummer 2022-00248

Statistik för sidan