Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital bankfullmaktstjänst som stöd till PSD2

Diarienummer
Koordinator SVENSKA FÖRSÄKRINGSFABRIKEN I UMEÅ AB
Bidrag från Vinnova 569 907 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet, att med utgångspunkt i de nya PSD2-reglerna att skapa och introducera en tjänsteprototyp för digitala bankfullmakter för att skapa smidigare flöden och ökad trygghet för alla inblandade parter i det finansiella landskapet, har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

De förväntade effekterna efter projektavslut var att det skulle finnas en prototyp för digitala bankfullmakter framtagen där dess prestanda utifrån bland annat användarvänlighet, säkerhet och teknisk funktion är baserad på kartläggning av marknadens behov och legala krav. Vidare har detta projekt visat hur en branschgemensam bankfullmaktstjänst kan hjälpa berörda parter att efterleva det nya regelverket för PSD2.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt en vedertagen metod där initiala kravanalyser för såväl beteende, säkerhet och tekniska faktorer styr ett utvecklings- och testarbete. Resultatet har levererats i form av en tjänsteprototyp som är körbar för att visa hur denna bankfullmaktstjänst ska fungera. Denna har presenterats för berörda finansiella aktörer vid möten och workshops där god input till fortsatt utveckling erhållits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00416

Statistik för sidan