Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DigiMode Passion for Fashion

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Science park Borås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Inom projektet har vi genomfört ett hackathon ”DigiMode Passion for Fashion” i syfte att lyfta unga tjejers innovationskraft inom teknik och IT. Under en helg fick unga tjejer mellan 17-30 år arbeta i team, tillsammans med en innovationscoach, med idéer kring hur man genom textil och teknik kan bidra till en mer cirkulär textilindustri. Vi har genom projektet gett en ökad kunskap och inspirerat och unga tjejer kring vad de kan åstadkomma i gränssnittet mellan textil, mode och teknik. Detta har genererat nya cirkulära lösningar, tjänsteinnovationer och produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet i sin helhet skapat nya former av samverkan och nya innovationer inom re:design och cirkulära flöden. Vi har byggt upp ett sammarbete med lärare och utbildningsledare i Boråsregionen och knutit viktiga kontakter med unga tjejer. På så sätt har vi fått ökad kunskap och insikt om framtida kompetensbehov inom området FashionTech och RetailTech samt kring unga tjejers roll i utvecklingen av en mer digitaliserad industri baserad på cirkulära principer. Dessa lärdomar, kontakter, metoder och innovationer tas vidare inom andra projekt och är av stort värde i kommande satsningar.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har präglats av en adaptiv process och gemensamt lärande i mötet med en för oss ny målgrupp. Att genomförandet har omfattats av en process i fyra steg (se bilaga) har varit positivt i förankringen av projektet med partners och målgrupp. Vi har på så sätt haft möjlighet att involvera både målgrupp och intressenter i utformningen av hackathonet samt knutit viktiga kontakter för framtiden. Projektet har bidragit till samarbete med Umeå Universitet/Sliperiet i Umeå och gett oss nya lärdommar genom Emma Ewadotter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05221

Statistik för sidan