Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Diabetsrelaterad neuropatidiagnostik

Diarienummer
Koordinator Corpus Data & Image Analysis AB
Bidrag från Vinnova 21 800 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Diabetes är idag en epidemi i utvecklingsländernaMest troliga orsaken är förändring av livsstil (matvanor, stressigt liv etc ...)Sekundära komplikationer existerar som neuropati som kan ge blindhet, långsamt läkande sår och ev. amputationen av underbenen. Innan en behandling hittas är det av största vikt att hitta snabba och pålitliga metoder för tidig upptäckt av neuropati.

Långsiktiga effekter som förväntas

Corpus, ett svenskt FoU-företag som är verksamt inom Med Tech, har utvecklat en produkt för objektiv mätning av neuropati och söker nu en kommersiell såväl som en klinisk partner för att undersöka större patientgrupper.

Upplägg och genomförande

Ett svenskt / kinesiskt konsortium av fyra parter kommer att bildas; två akademiska (endokrinologiska kliniker) och två affärsrelaterade företag. Studiens omfattning kommer att vara att mäta och jämföra de två ländernas resultat när det gäller separation och klassificering av tre kategorier av patienter: 1) Friska frivilliga 2) Diabetes utan symptom på neuropati 3) Diabetes med allvarliga symtom på neuropati

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03250

Statistik för sidan