Development of standard scaffolds for the rational design of bioactive materials for tissue regeneration

Diarienummer 2009-03599
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2009
Status Avslutat