Development of orally active novel anti-cancer compounds targeting p53

Diarienummer 2010-00386
Koordinator Aprea AB
Bidrag från Vinnova 1 065 310 kronor
Projektets löptid juni 2010 - november 2012
Status Avslutat