Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Development of a strategy for global links for Centre for ECO2 Vehicle Design

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för farkost och flyg
Bidrag från Vinnova 429 147 kronor
Projektets löptid december 2008 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 3 mars 2022

Diarienummer 2008-03393

Statistik för sidan