Development of a strategy for global links for Centre for ECO2 Vehicle Design

Diarienummer 2008-03393
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för farkost och flyg
Bidrag från Vinnova 429 147 kronor
Projektets löptid december 2008 - april 2010
Status Avslutat

Externa länkar